הנהלה

הועד המנהל של ור"מ נוסד בשנת 2005 ומורכב מועד מנהל בו חברים 22 נשיאי מכללות האקדמיות הציבוריות ומאסיפה הכללית בה חברים גם מנכ"לי המכללות וכן סגני הנשיא לעניינים אקדמיים.

יו"ר הוועד המנהל הנו פרופ' שלמה גרוסמן, נשיא המכללה האקדמית אשקלון ומנכ"ל הוועד הוא ד"ר פינחס חליוה, מנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון.                                                           

יו"ר האסיפה הכללית הינה פרופ' עליזה שנהר, אשר מכהנת כרקטור המכללה האקדמית עמק יזרעאל והינה פרופ' אמריטה בחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. 

 

 

ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות (ור"מ) הנו ארגון הגג של 22 המכללות האקדמיות הציבוריות, במסגרתו פועלים המוסדות לגיבוש מדיניות משותפת בנושאים שונים ובכלל זה ייצוג המוסדות בדיוני הכנסת והמועצה להשכלה גבוהה, כתיבת ניירות עמדה, קיום כנסים וימי עיון מקצועיים ועוד.