תואר שני

המכללה האקדמית תל-חי קיבלה את אישור המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת תכנית ללימודי תואר שני במדעי התזונה

לימודי תואר שני במדעי התזונה בתל חי

בימים אלה קיבלה המכללה האקדמית תל-חי את אישור המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לפתיחת תוכנית לימודים לתואר שני במדעי התזונה עם תזה וללא תזה. בראש התכנית תעמוד פרופ' סנאית תמיר שהובילה את הקמת התכנית לתואר ראשון במדעי התזונה במכללה, תכנית הנחשבת למבוקשת מאוד. פרופ' תמיר היא חוקרת פעילה העומדת בראש המעבדה למדעי הבריאות והתזונה במיג"ל (מרכז ידע גליל עליון) בקרית שמונה.

 

בשנת תשס"א אישרה המל"ג את פתיחת החוג למדעי התזונה במכללה האקדמית תל-חי. מספר התלמידים בחוג ידע מאז פתיחתו גידול מרשים: בשלוש השנים האחרונות גדל מספרם ביותר מ-50% והוא עומד כיום על יותר מ-300. החוג הרחיב בשנים אלה את סגל ההוראה והתשתיות הפיסיות, גיבש תכנית לימודים מקיפה ועדכנית, צבר ניסיון ורכש לו מוניטין רב. בכל אלה היה בכדי לשמש בסיס מוצק לפתיחת תכניות הלימודים לתואר השני. רוב חברי סגל התכנית לתואר שני, על שני מסלוליה, הינם מדענים העומדים בראש מעבדות מחקר במיג"ל, או חוקרים בכירים בתחום התזונה והמזון ממוסדות אקדמיים מוכרים.


בבסיס התכנית עומד, אפוא, השילוב הייחודי שבין המסגרת הקיימת של הפקולטה למדעים וטכנולוגיה, המתאפיין באנשי סגל אשר הינם חוקרים פעילים ובעלי ניסיון בהדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים, לבין מיג"ל כזרוע המחקרית. בכך גם עולה התכנית בקנה אחד עם החלטת המל"ג מיום 26.10.2004, לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות לקיים לימודים לתואר שני מחקרי בתנאי שיעמדו ברמה אקדמית נאותה ויציעו סביבה מחקרית מתאימה.


בשנים האחרונות אנו עדים לעיסוק הרב והנרחב בתחום התזונה, מן ההצהרה שההשמנה היא מגיפה ועד לחקר הקשר בין תזונה למחלות לב ולמחלות אחרות. בעיות אלו ואחרות מצעידות היום את תחום התזונה והבריאות לקראת עידן חדש ומרתק, בו יבוא לביטוי מואץ הפוטנציאל שלו. התחום יזדקק לתוספת של כוחות מיומנים בעלי השכלה רחבה וניסיון מעשי. מוסדות מחקר, מרכזי מו"פ, חברות בתעשיית המזון, מרכזי בריאות ויזמים במשק הישראלי ימשיכו לתור אחר בוגרים מצטיינים, ואין ספק שבעלי תואר שני מחקרי בתחום ייהנו מיתרון בולט.


העדיפות הלאומית שניתנה לאזור הגליל עם החלטת המל"ג לפתוח בית ספר לרפואה בגליל והמלצת הוועדה המיוחדת מטעם ראש הממשלה להקים בגליל פארק ביוטכנולוגי, לצד הפרטת החממה הטכנולוגית בקרית-שמונה והרחבת פעילותה, פורשים כר נרחב למחקרים יישומיים ולעבודה עתידית לבוגרי התכנית, במיוחד במסלול המחקרי.