תואר שני

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שמחה לבשר על קבלת אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני במחול

לראשונה בישראל - תואר שני במחול! באקדמיה למחול ומוסיקה בירושלים

תכנית הלימודים לתואר שני במחולM.Dance ,*, בהתמחויות בכוריאוגרפיה/קומפוזיציה או בביצוע מחול, נבנתה כדי להקנות ליוצרים ולמבצעים כלים למציאת שפת יצירה ופרשנות אישית, ונקודת מבט אמנותית משוכללת ומושכלת בפעילותם המקצועית. התכנית נועדה להוציא לאור ולהדק את השיח בין העשייה האמנותית במחול והשדה התיאורטי הנרחב של התחום.

הלימודים נבנו במגמה לחשוף את הסטודנטים למגוון הסוּגות וגוֹני היצירה של הריקוד העכשווי ולזמן דיון על שאלות  ונושאים המעסיקים את היוצרים, את חוקרי המחול וחוקרי הגוף האנושי ותנועתו. במסגרת  הלימודים יתקיימו כנסים על תיאוריה ופרקטיקה, מפגשים עם יוצרים ותיאורטיקנים ישראלים ובינלאומיים וערבי הופעות.
 
התמחות בכוריאוגרפיה / קומפוזיציה הגוף כשדה פעולה ליצירה במחול המהווה אמצעי לגילום תכנים רעיוניים בתוצר פיזי - אמנותי. כלים לשימוש במדיום אמנותי אחר להרחבת גבולות הריקוד וליצירת חומרי תנועה חדשים.

התמחות בביצוע הרחבת הוורסטיליות הביצועית והרפרטואר של הרקדן תוך בחינת גבולות חופש הפרשנות בביצוע ובחירת הדגשים הביצועיים.

בסיס תיאורטי גישות לניתוח ולפרשנות של יצירות מחול, חשיפה לנקודות המבט וסדר היום האקדמי -החברתי- הפוליטי של שדה המחול, גישות לשכלול מיומנויות תנועתית: דיאלוג מהודק בין תיאוריה ופרקטיקה.
 
 

* הרשמה לתואר שני במחול M.Dance ללא תיזה - באישור המועצה להשכלה גבוהה