פיתוח קריירה

המכללה האקדמית אשקלון, ביה"ס לעבודה סוציאלית - הכשרה מעשית

הכשרה מעשית לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית אשקלון

תוכנית ההכשרה המעשית לעבודה סוציאלית משולבת בלימודי המתודות פרטנית, קבוצתית וקהילתית. במסגרות ההכשרה לומדים הסטודנטים ליישם את הנושאים התיאורטיים הנלמדים בכיתה. בהכשרה מעשית, ההתנסות מתקיימת בעזרת הדרכה פעילה, ביצירת יחסי עזרה ראשוניים ומתקדמים עם פרטים וקבוצות בשירותי רווחה שונים.
 
מהי הכשרה מעשית?
מדובר בתהליך של הוראת ידע והפנמתו, המתבצע במסגרות חברתיות פורמאליות כמו: שירותי רווחה עירוניים, פנימיות לילדים ולנוער, בתי חולים, שירותי ביטוח לאומי ועוד. מסגרות אלו נותנות לסטודנט הזדמנויות להכרות עם מהות העבודה הסוציאלית בשירותי סיוע חברתיים וחושפות אותו להתמודדות עם מצוקות אנושיות.
הסטודנטים מבצעים עבודה מעשית בליווי ופיקוח ובהדרכה צמודה החל משנת הלימודים הראשונה. בתהליך הכשרתם נחשפים הסטודנטים לידע, ערכים מקצועיים ועקרונות טיפול ומיומנויות. הניסיון נרכש במסגרת סביבת לימודים מוגנת ומאפשר לסטודנטים להפוך ידע תיאורטי לידע שימושי תוך פיתוח תהליך של הכרה עצמית (במסגרת יחסי מדריך מודרך).
 
בחירת מקומות ההכשרה מושפעת מקרבתם למכללה האקדמית אשקלון. מיקומה הדרומי של המכללה הביא אותנו לבנות יחסי שיתוף פעולה עם שירותים שונים באזורי פריפריה כגון: קריית גת, שדרות, נתיבות, דימונה, אופקים ועוד - ובנוסף, להעמיד לרשותם תוכנית של לימודים במסגרת קורס למדריכי סטודנטים.  
מדריכי הסטודנטים/מורים בהכשרה, חלקם עובדים סוציאליים מנוסים המצוידים בידע, ערכים מקצועיים ועקרונות טיפול ומיומנויות שצברו במהלך ניסיונם והכשרתם כמטפלים וכמדריכים.
מרכזי ההכשרה מקיימים פיקוח על רמת התפקוד המקצועי של המדריכים וסדרי העבודה במקומות ההכשרה. פיקוח זה מאפשר להפסיק תוך כדי שנת הלימודים את עבודתם של מדריכים שלא עמדו בציפיות ולהחליף מקומות הכשרה במידת הצורך.
 
קריטריונים לבחירת מקומות הכשרה
  1. קיימות אפשרויות לעבודה עם הפרט, המשפחה, קבוצה קטנה וקהילה.
  2. מנהל השרות וצוות עובדיו מעוניינים בקליטת סטודנטים וכן להשקיע בהכשרתם.
  3. השירות מספק את המדריכים מקרב עובדיו.
  4.  בשירות מתקיימות ישיבות צוות קבועות, השתלמויות פנימיות, צוותי חשיבה וצוותי עבודה בהם יכולים ליטול חלק בנוסף למטלות הטיפוליות הישירות.
  5. קיימת אפשרות לפתח מרכז לימודי להכשרה מקצועית בשדה ואפשרות לשבץ תלמידים משנות לימוד שונות.
  6. קיימת אפשרות לשבץ לפחות שני תלמידים באותו שרות ורצוי שני תלמידים לכל מדריך.

קיימים תנאים פיזיים הולמים  לעבודת הסטודנטים במקום השירות (חדר, טלפון, שולחן וכד').