שכר לימוד ומלגות

תכנית "אקדמיה פלוס" למתן שוויון הזדמנויות בHIT מכון הטכנולוגי חולון

מלגת "אקדמיה פלוס" בHIT מכון טכנולוגי חולון - למתן שוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה

תכנית "אקדמיה פלוס" תוכננה במיוחד עבור צעירים משוחררי צבא/ שירות לאומי מהפריפריה החברתית-כלכלית ומאזורי עדיפות לאומית, בעלי יכולת ורצון לרכוש תואר אקדמי. התכנית היא תולדה של תפיסה חברתית הדוגלת במתן שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה ככלי לניעות חברתית. התכנית מעניקה מעטפת כלכלית, אקדמית, חברתית ורגשית למשתתפיה ומלווה את הסטודנטים גם בתהליך היציאה לשוק התעסוקה.
 
עקרונות התכנית:
 
+ גישה אישית - שילוב של סיוע כלכלי במימון שכר הלימוד, עזרה במימון מגורים או מימון דמי קיום וליווי אקדמי לאורך שנות הלימודים.
 
קבוצת הסטודנטים, שמתקבלת ולומדת בתכנית, זוכה להיות חלק מתכנית מלגות אישיות, שמלוות כל סטודנט/ית לאורך כל הדרך במכון ומקיפה רבדים לימודיים, אישיים וחברתיים.
 
+ לקבל ולתת - הסטודנטים בתכניות מחויבים לקחת חלק בפעילות חברתית בקהילה, בסך 120 שעות במהלך כל שנת לימוד. זאת כדי, שהסטודנטים יפתחו רגישות חברתית ויאמצו את התרומה לזולת כדרך חיים.
מלבד זאת מצופה מן הסטודנטים בשנים המתקדמות ללוות, לכוון ולעזור לסטודנטים החדשים שנקלטים בתכנית.

הגשת מועמדות -

אפשר להגיש מועמדות לתכניות אלו מפתיחת ההרשמה ללימודים במכון (בחודש ינואר בכל שנה) ועד לסוף חודש יוני של אותה שנה.

תהליך המיון והקבלה כולל:
* בדיקת זכאות למלגת סיוע על סמך אישורים המעידים על המצב הכלכלי.
* בדיקת הנתונים האקדמיים.
* ריאיון אישי.

על מעומדים הרוצים להגיש מועמדות לתוכנית למלא את הטופס המתאים ואת השאלון האישי ולהגיש ישירות אל הגב' בשמת שלום-טוצ'ין, רכזת המלגות והסיוע, משרדה נמצא בבניין 5, קומה 2, חדר 209, ניתן לשלוח גם בדואר, רח' גולומב 52 , ת"ד 305, חולון 5810201.
 
הוראות למילוי הבקשה:
א. קראו תחילה את טופס ההסבר למילוי השאלוןעד סופו.
ב.הורידו ומלאו את שאלון אקדמיה פלוס.
ג. הורידו את טופס השאלון המתאים לכם ביותר ומלאו אותו בכתבי יד קריא.
·         טופס בקשה למלגה כולל רשימת מסמכים לסטודנט רווק/נשוי ללא ילדים
·         טופס בקשה למלגה כולל רשימת מסמכים לסטודנט מעל גיל 30
·         טופס בקשה למלגה כולל רשימת מסמכים לסטודנט הורה 
 
המועמדים שיתקבלו, יחויבו על פי תחום הלימוד האקדמי בלימודי הכנה במכינות.
 
 
מי מטפל בך?

רכזת תוכניות מלגות מיוחדות : מיכל זכריה
מיקום:
בניין 1, קומה שנייה, חדר 201
טלפקס:
03-50266772
דוא"ל:
כתובת למשלוח דואר: מכון טכנולוגי חולון, רח' גולומב 52, חולון.
 
בדיקה לתוכנית והגשת טפסים
רכזת שירותי רווחת הסטודנט: גב ' בשמת שלום-טוצ'ין
מיקום:
בניין 5, קומה שנייה, חדר 208
דוא"ל:
 
 
טלפון:
03-5026637