תואר ראשון

מסלול לימודים, ארבע שנתי, לתואר B.Sc. בהנדסת תעשיות מים במכללה האקדמית כנרת

תואר ראשון ייחודי במכללת כנרת - B.Sc. בהנדסת תעשיות מים

‏תעשיית המים הינה מורכבת ומסועפת, ומבין מרכיביה העיקריים ניתן למנות את הנושאים הבאים: פיתוח, ייצור, התקנה, תפעול ותחזוקה של אביזרי מים, מערכות להולכה ולטיפול במי-שתייה, מערכות הולכה וטיפול בשפכים ובקולחין, מערכות פיקוח ובקרה על מערכות ההולכה ומתקני הטיפול, מערכות ושיטות השקיה, מתקנים וטכנולוגיות לניטור איכויות מים, מתקני התפלה. ועוד. 
 
כחלק מלקחי דו"ח שהוכן במשרד התמ"ת על הפוטנציאל הרב הטמון בתעשיית המים הישראלית ואשר הצביע על מחסור ניכר בכוח אדם הנדסי בתחום המים, אושר במועצה להשכלה גבוהה לפני כשלוש שנים לפתוח מסלול לימודים, ארבע שנתי, לתואר B.Sc. בהנדסת תעשיות מים. במכללה האקדמית כנרת (המוסד האקדמי היחיד אשר ילמד תחום זה).
 
המסלול מתמקד בהכשרת מהנדסי מים עם דגש על טכנולוגיות מים מההיבט התעשייתי וזאת מתוך הכרה כי יש צורך בהגדלת כמות מהנדסי המים על מנת לענות על צרכי שוק בצמיחה ועל מנת שפוטנציאל הצמיחה ימומש ולא יעוכב בגלל המחסור במהנדסים - ומנצל את המיקום הייחודי של המיכללה על שפת הכינרת ובקרבת חברות יצרניות בתחום המים ומתקנים עתידיים להתפלת מים והשבת קולחים.
 
התכנית כוללת שילוב בין מספר רב של מקצועות עיוניים הנותנים כלים תאורטיים בידי המהנדסים תוך התנסות רחבה במקצועות מעבדתיים ופרויקטים בתעשייה. המטרה היא להכשיר מהנדס שייקלט בתעשייה ויוכל לתרום למינופה בזמן קצר ככל האפשר.
 
תכנית הלימודים מורכבת ממקצועות יסוד כמו מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ומיקרוביולוגיה וקורסי הנדסה בסיסיים, המקנים ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות השונות, המהוות את הבסיס ו/או המשיקות להנדסת המים - ומכינות את הסטודנט לפעילות בכל ענף מקצועי הקשור בתעשיית המים כמו תוכנה, מערכות מידע, בקרה, חשמל וחומרים. בהמשך לומדים הסטודנטים מגוון קורסי התמחות מערכות הולכת מים ושפכים, הנדסת השקיה וניקוז, טיפול במים ושפכים, תהליכים ממברנליים לשיפור מי קולחין והתפלה ובהם רוכשים הסטודנטים מיומנויות בתכן. התואר כולל גם פרויקט מעשי מסכם בו מיישם הסטודנט את הידע שצבר במהלך הלימודים לפתרון בעיה הנדסית משמעותית.
 
התואר כאמור מתמקד בהכשרת מהנדסים, עם דגש על ההיבט התעשייתי-יישומי וכולל לפיכך מיגוון רב של קורסי מעבדה, הכוללים התנסות מעשית בתחומי הימיה, כימיית המים, מיקרוביולוגיה של מים ושפכים, הידראוליקה ותהליכי טיפול. מיגוון רחב של מעבדות אקדמיות אינן נלמדות באף מוסד אקדמי אחר בארץ ומהוות השלמה מעשית לקורסים התיאורטיים בהם הסטודנטים יעמיקו את הידע התיאורטי, ילמדו לנתח מערכת ניסוי ואת הביצועים שלה ולפתור בעיות המתעוררות במהלך הפעלתה.
 
כחלק מההכשרה המעשית הסטודנטים עורכים סיורים רבים לתעשייה ונפגשים עם אנשי מקצוע רבים המכינים אותם לעתידם המקצועי.