לימודי תעודה והמשך

שנה חדשה בסימן פיתוח קריירה באחוה

תכנית ייחודית להכשרת דירקטוריות/דירקטורים וניהול בכיר מטעם תנועת המושבים בישראל בשיתוף מכללת אחוה

התכנית מיועדת לדירקטורים ודירקטוריות העוסקים בניהול בכיר במערכות ציבוריות ומטרתה להכשיר את המשתתפים לשמש בתפקידי ניהול בכירים בארגונים שונים ולקדם את שילובם של נציגי המרחב הכפרי ברמה הארצית. ההכשרה מיועדת לבעלי תואר ראשון לפחות, נשים וגברים כאחד, יחד עם זאת מושם דגש מיוחד על שילוב נשים בדירקטוריונים וישנה עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי.
 
הדירקטוריון מכונה גם מועצת המנהלים של החברה, ותפקידיו מפורטים בחוק החברות וכוללים קביעת אסטרטגיה ומדיניות ופיקוח על פעילות החברה.
חברי הדירקטוריון אינם עוסקים בניהול ישיר של החברה, אלא בהתוויית מדיניות כללית, בפיקוח על המנכ"ל ועל ההתנהלות הפיננסית של החברה. מעמדו ותפקידיו של הדירקטוריון עברו בשנים אחרונות תמורות עמוקות. נחקקו חוקים והוצאו הוראות ונהלים המעמידים אמות מידה גבוהות באשר לדרישות המצופות מחברי דירקטוריון, כגוף מקצועי בעל אחריות רבה.
 
הקורס מאפשר קבלת כלים מקצועיים לעבודת הדירקטוריון בתחומי הפעילות העסקית בחברות, מושגי יסוד רלוונטיים מתחומי הכלכלה והחשבונאות, המשפט והאתיקה המקצועית, גישור, ניהול וצמיחה אישית ומקצועית, חשיבה אסטרטגית, ניהול המושב המורחב ועוד. במהלך הקורס נדונים משברים עסקיים, כשלים לצד הזדמנויות ואירועים מכוננים בתפקוד הדירקטוריון, תוך התייחסות לאירועים אקטואליים בסביבה העסקית.
 
היקף הקורס הוא 60 שעות אקדמיות ולמסיימים בהצלחה תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה ותנועת המושבים.
 
בין המרצים בתכנית מלמדים עו"ד יוסף ירום, דירקטור בבנק הפועלים ובמכללה האקדמית אורט הרמלין ומרצה באוניברסיטת חיפה, עו"ד שוש רוזן, מומחית בתחום הבנקאות, האנרגיה והתעופה ופרופ' דפנה שוורץ, כלכלית בכירה וראש המגמה ליזמות וניהול היי-טק במחלקה למנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון.