שכר לימוד ומלגות

סיוע לניצולי השואה בבירור וניצול מלא של זכויותיהם במכללה האקדמית כנרת

"פרויקט לעד"
במכללה האקדמית כנרת

פרויקט שאותו מרכזת סטודנטית אחת תמורת מלגה ע"ס 8,000 ₪ בשנה.
 
בשנים האחרונות הולכים ומתרבים הדיווחים על מצבם הקשה של רבים מניצולי השואה החיים בינינו. במקביל קיימים דיווחים אודות חוסר המודעות של הניצולים לזכויות המגיעות להם וכן הקשיים הבירוקרטים והנפשיים בהם הם נתקלים בדרך לניצול זכויות אלה במלואן. המשרד לאזרחים ותיקים והסוכנות היהודית מפעילים תוכנית הנקראת פרויקט "לעד", סיוע לניצולי השואה בבירור וניצול מלא של זכויות אלה.
 
המכללה האקדמית כנרת רואה בפרויקט חשיבות רבה, והחל משנת הלימודים התשע"ב, משלבת אותו כחלק ממערך המעורבות החברתית של הסטודנטים מהמכללה, בנוסף התקבל אישור מבר אילן שהבין את חשיבות הפרויקט עבור סטודנטים מהמחלקות השונות, שתחת החסות האקדמית של בר אילן, לאקרדיטציהשל הפעילות (נ"ז עבור משתתפי הפרויקט).
 
המטרה  הייתה להקים "תא" סטודנטים פעילים שיקיים את הפרויקט באזור הכנרת. מטרתנו היא להגיע לכמה שיותר ניצולי שואה תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים ומקומיים, לבירור זכויות כספיות ואחרות המגיעות להם מהמדינה ומגופים שונים שלא היו חשופים אליהם עד כה, בנוסף ראינו לנכון לשים דגש על הליווי החברתי של הניצולים מהיות מרביתם בודדים וזקוקים ליחס אוהד.
 
כיום מיקוד הפעילות הוא באזור טבריה שם קיימת מחד, אוכלוסיית ניצולי שואה וזכאים גדולה ומאידך חוסר במודעות בארגונים פעילים בנושא.
 
השנה לשמחתנו הגענו למכסת הפעילים המכסימלית של "התא" והנכונות של הסטודנטים להשתתף בתוכנית מעוררת התפעלות. אם ידוע לכם על ניצולי שואה או קשישים שחיו באזורים שנפגעו במלחמת העולם השנייה ונראה כי יש מקום לברור זכויותיהם (גם אם נעשה כבר בעבר, לעיתים הם זכאים לזכויות נוספות) נשמח לקבל את פרטי הקשיש על מנת לקשר אותו עם אחד מפעילנו.