שכר לימוד ומלגות

מכוונים גבוה

תכנית המצוינים במכללה האקדמית אחוה


המכללה האקדמית אחוה מציעה מסגרת לימודים ייחודית תלת-שנתית, לתלמידים מצוינים. הלימודים בתכנית המצוינים לתואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה משולבים במסגרת המסלול והחוג שבוחר הסטודנט. במסגרת התכנית ניתן פטור מלא משכר לימוד ומלגות נוספות ניתנות בהתאם לקריטריונים ולהנחיות משרד החינוך. חלק מלימודי התכנית מתקיימים בקבוצות קטנות, המיועדות באופן בלעדי למשתתפי התכנית. המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים אמצעי לימוד ייחודיים, ייעוץ, הכוונה והדרכה אישית. הלימודים מבוססים על השתתפות פעילה- קיום דיונים, כתיבת עבודות ומתן הרצאות על ידי הסטודנטים עצמם. בנוסף נהנים המשתתפים מפעילות חינוכית עשירה ואיכותית, כגון סיורים, הרצאות וכנסים. בוגרים המעוניינים להמשיך ללימודים מתקדמים, יכולים ללמוד לתואר שני M.Ed. בהוראה ובחינוך בתכנית ייחודית, ללא צורך בצבירת וותק של 3 שנים בהוראה.
 
מטרות התכנית, לטפח, לפתח ולממש את כישוריהם של הסטודנטים המצוינים בעזרת טובי המרצים במכללה. התכנית מיועדת להעמיק ולהרחיב את תחומי הדעת של הסטודנטים, לאפשר להם הכשרה בדרכים ייחודיות כדי שיפתחו מנהיגות חינוכית, ויתפסו בעתיד מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
 

המכללה רואה חשיבות רבה גם בתרומתם של משתתפי התכנית לקהילה, הן בסיוע לימודי לסטודנטים בתוך המכללה, והן בסיוע לאוכלוסיות חלשות בפריפריה. התכנית שואפת להעלות את המוטיבציה של כלל הסטודנטים בקמפוס וליצור אקלים מכללתי של חתירה למצוינות ושאיפה להישגים לימודיים וערכיים.