הנהלה

 • תמונת הקטגוריה מר בני אלון
 • תמונת הקטגוריה פרופ' אדוארד יעקובוב
 • תמונת הקטגוריה פרופ' אריה מהרשק
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ברטולד פרידלנדר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' גליה צבר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' חיים ברייטברט
 • תמונת הקטגוריה פרופ' חיים סוקניק
 • תמונת הקטגוריה פרופ' יהודה חדד
 • תמונת הקטגוריה פרופ' יולי תמיר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ינעם ליף
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עדי שטרן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עמי מויאל
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עמרי ידלין
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ציפי ליבמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' רוזה אזהרי
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שוש ארד
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שלמה בידרמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שלמה גרוסמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שמעון גפשטיין
 • תמונת הקטגוריה פרופ' תמר אריאב
 • תמונת הקטגוריה פרופסור יצחק הרפז
תמונה פרופ' יולי תמיר


יולי תמיר היא פרופסור לפילוסופיה ונשיאת מכללת שנקר. בעבר הייתה פרופ' תמיר חברת כנסת ושרה מטעם מפלגת העבודה. כחברת כנסת הובילה והעבירה פרופ' תמיר יחד עם ח"כ לבני את הצעת החוק ל"ייצוג נשי הולם בעיצוב מדיניות לאומית" שהפכה לתיקון מס' 4 בחוק שיווי זכויות האישה ולהקמת הרשות לשוויון הזדמנויות בתעסוקה.
בשנים 1999–2001 היא כיהנה כשרה לקליטת עלייה, ובשנים 2006–2009 כשרת החינוך.

 

בתקופת כהונתה כשרת החינוך הנהיגה את התוכניות הבאות:
• רפורמת "אופק חדש" בגנים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים שמטרתה הוספת שעות לימוד, פיתוח מסלולי למידה פרטניים (בקבוצות קטנות) לטובת תלמידים מתקשים ומצטיינים.
• תוכנית "אופק הפדגוגי", שעיקרה מעבר משינון לחשיבה.
• חיזוק מערכת החינוך הממלכתית והעדפתה על פני החינוך הפרטי.
• הנהגת יום לומדים ארוך בבתי ספר רישמים.
• יישום תעודת בגרות חברתית תוך השמת דגש על עשייה למען הקהילה, בתקווה שזו תשמש לצד תעודת הבגרות הקיימת תנאי לקבלה ללימודים אקדמיים.
• הכפלת לימודי האזרחות מיחידה אחת לשתיים.
• יצאה לדרך תוכנית לאומית לבניית 8000 כיתות לימוד בגנים ובתיה"ס, מחשוב מערכת החינוך, הקמת אתרי למידה ייעודיים.
• יצאה לדרך בניית 1000 כיתות חכמות, בעיקר באזורי הפריפריה והושקה תוכנית "מחשב לכל מורה".
• חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי, צמיחה משמעותית במספר החניכים בתנועות הנוער והשתתפות במימון חלק מהפעילויות.