תחומי מחקר

יחידות המחקר בעזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה

יחידות המחקר בעזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה

 עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, פועלת באמצעות היחידה למחקר ולפיתוח לקידום ולעידוד המחקר האקדמי, לביסוס סגל אקדמי מוביל בתחומו, להגדלת שיעור החוקרים במכללה, הרחבת תחומי המחקר ולהגדלת היקף הפעילות המחקרית של כל חוקר.

 

היחידה פועלת מתוך התפיסה כי הפעילות המחקרית האקדמית מבססת את חזונה של המכללה כמוסד המעודד מצוינות, ומובילה לפיתוח תכניות לימוד חדשות לתואר ראשון ולתואר שני.
חברי הסגל בתקן יכולים להסתייע ביחידת המחקר והפיתוח לגיוס מימון למחקריהם.
 
תחומי פעילות יחידת המחקר:
 
  • קשרי מחקר וקידום אפשרויות מימון: יחידת המחקר מאפשרת קיום קשרי עבודה עם גופי מימון שמקדמים את המחקר במכללה, ייצוג המכללה בארץ ובחו"ל מול קרנות חיצוניות, חברות עסקיות, פילנתרופים התורמים למחקר, מוסדות אקדמיים מרכזי ומכוני מחקר.
 
  • תמיכה בחוקרי המכללה: יחידת המחקר עוסקת בעידוד הפעילות המחקרית בקרב חברי הסגל בתקן באמצעות סיוע לחוקרים בהגשת הצעות המחקר ועריכת תקציבי מחקר, גיוס תקציבים והפעלתם, קיום משא ומתן עם הגוף המממן וחתימת החוזה קבלת הצעות לרכש, הפצת ידע באופן שוטף בכל הנוגע לאפשרויות מימון, קיום הדרכות לסגל האקדמי והמנהלי בנוגע לכללי הפעלה של תקציבי המחקר, הסבר על ההתקשרויות החוזיות בעת מימון מו"פ והסבר מדיניות יחידת המו"פ על כלל נהליה.
 
  • תקצוב ובקרה: יחידת המחקר מפקחת על השימוש בכספי המענק, ווידוא עמידה בנהלי היחידה, עמידה בלוחות זמנים להגשת דוחות מדעיים וכספיים לגוף המממן, סיוע וייעוץ מקצועי בנוגע לרכישת תשומות, דיווח כספי וסגירת תקציב.
 
  • הפצת מידע וידע: יחידת המחקר מפרסמת את שמות חוקרי המכללה ותחומי המחקר שלהם, פרסומים חדשים, מחקרים בתהליך, מערכת אינטראקטיבית לניהול תקציב מחקר, מאגר מידע מעודכן של אפשרויות מימון מחקר ועוד. פרסומים, חוברות מידע ונהלים, סקירות ודיווחים על הפעילות המחקרית המבוצעת במכללה והפצתה בקרב קהלי היעד הרלוונטיים במכללה ומחוצה לה.
  • למכללה כ-50 חברי סגל בתקן מתוכם כ-30% עוסקים במחקר חדשני בתחומם, במסגרת השתייכותם למכללה ובשיתוף פעולה עם חוקרים ממוסדות אוניברסיטאיות אחרות בארץ ובעולם. חוקרי המכללה פועלים במספר אפיקי מחקר, מתוך האמונה כי שיתוף פעולה בין-מוסדי יכול להועיל לאיכות המחקר ולביצועו. בהתאם, המכללה רואה בשיתוף פעולה בין מוסדי, כחיוני וכתורם לכל הלוקחים חלק בו ולכן מקדמת גישה רב-תחומית, מקיפה וארגונית לקידום חיבורים אלה. זאת ועוד, המכללה שמה דגש על יצירת שיתופי פעולה מחקריים בין חברי הסגל לבין תעשיות מובילות בירושלים בפרט ובכל הארץ בכלל. במקרה זה הדגש מושם על פיתוח מחקר יישומי ותיעול הערך המוסף הנוצר מהחיבור בין האקדמיה לתעשייה.