אודות ור"מ

יש חלופות לפסיכומטרי

החל משנת הלימודים הקרובה תוכלו להתקבל ללימודים גם ללא הבחינה הפסיכומטרית.

תנאי הקבלה לחוגי הלימוד השונים יתבססו על  תעודת בגרות איכותית ופרמטרים נוספים, אשר יחליפו את הבחינה הפסיכומטרית.

יש לפנות לכל מכללה אקדמית בנפרד לבירור תנאי הקבלה .