הנהלה

 • תמונת הקטגוריה מר בני אלון
 • תמונת הקטגוריה פרופ' אדוארד יעקובוב
 • תמונת הקטגוריה פרופ' אריה מהרשק
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ברטולד פרידלנדר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' גליה צבר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' חיים ברייטברט
 • תמונת הקטגוריה פרופ' חיים סוקניק
 • תמונת הקטגוריה פרופ' יהודה חדד
 • תמונת הקטגוריה פרופ' יולי תמיר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ינעם ליף
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עדי שטרן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עמי מויאל
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עמרי ידלין
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ציפי ליבמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' רוזה אזהרי
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שוש ארד
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שלמה בידרמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שלמה גרוסמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שמעון גפשטיין
 • תמונת הקטגוריה פרופ' תמר אריאב
 • תמונת הקטגוריה פרופסור יצחק הרפז
תמונה פרופ' ציפי ליבמן
פרופ' ציפי ליבמן

פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים משנת 2012. בעלת תואר ראשון M.Sc במסלול ישיר במיקרוביולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב, בעלת תואר שני   M.A.בחינוך (במגמת שיטות מחקר והערכה מאוניברסיטת תל-אביב, בעלת תואר דוקטור מבית הספר לחינוך והמחלקה לסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובוגרת לימודי תעודה- ניהול עסקי בכיר מאוניברסיטת תל אביב.

 

במהלך במהלך שנות עבודתה במכללה פעלה רבות לקידומה האקדמי ולפיתוח תכניות הלימוד, סגל ההוראה ורמת הלימודים, פיתחה תכנית ייעודית לסטודנטים מצטיינים, שדרגה את תכניות הלימודים ואת סגל ההוראה, הקימה ועדה לטיפוח סגל ההוראה וקביעת תקציב שלם כך, פיתחה לימודי תואר שני, פיתחה הקמת יחידת מעורבות חברתית במכללה. אלו רק חלק מהיוזמות שקידמתה בשיתוף אנשי סגל נוספים שתרמו תרומה מכרעת להצלחת המכללה.

 

בין יתר תפקידיה,  מילאה ליבמן  שורה של תפקידים ניהולים וחינוכיים באקדמיה הישראלית, כגון: הוראה ומחקר באוניברסיטת תל-אביב ובמכון מופ"ת, חברה בוועדה האקדמית הבין מכללתית, חברה בוועדת היגוי של יחידת יס"ף (היחידה הארצית להכנסת מבחן המיון הארצי – מבחן הסף למועמדים להוראה), חברה בוועדת היגוי של רשות המחקר במכון מופת, חברה בצוות החשיבה לקידום המחקר במכללות, חברת וועדה מקצועית של המל"ג לקביעת המתווים להכשרה להוראה, חברת המועצה להשכלה גבוהה בין השנים 2008-2011.

 

עבודות הדוקטורט:

 

ליבמן, צ., (1999), שיפור תוצרי הלימוד בסטטיסטיקה באמצעות שיטות הוראה המעודדות את מעורבות הלומד בתהליך הלמידה, בית-הספר לחינוך והמחלקה לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית: ירושלים. המנחים: פרופ' פנחס תמיר (חינוך) ופרופ' משה פולק (סטטיסטיקה).

 

ספרים:

 

 • ליבמן, צ., לוי-קרן, מ. ולוי, א. (1994). טיפוח קריאה והבנת הנקרא אצל תלמידים מתקשים בחטיבת הביניים. אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך ומשרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים. (90 עמודים).
 • לוי, א., ליבמן, צ., זליקוביץ, ג. ולוי-קרן, מ. (1996). קידום הישגים לימודיים בגליל ובנגב. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב. (ראש צוות המחקר שריכז והפיק את הספר). (158 עמודים).
 • כפיר, ד., אריאב, ת., פייגין, נ., וליבמן, צ. (1998). האקדמיזציה של ההכשרה להוראה ושל מקצוע ההוראה. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. (232 עמודים).
 • איזק, י.,  כרמיאל ל. וליבמן צ. (עורכים). (2000). סוגיות בהערכה ובמדידה: לזכרה של גינה אורתר 1912 – 1997. מכון מופ"ת, תל-אביב.
 • ליבמן, צ. (2005). הוראת סטטיסטיקה – הצלחות ואתגרים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
 • ליבמן, צ. (2013). ללמוד. להבין. לדעת. מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב ומכון מופ"ת.

 

מאמרים עם שיפוט:

 

 • לוין, ת. וליבמן, צ. (1988). מה רוכשים תלמידים במהלך לימודי חשבון – חישובים או חשיבה? דפים, 7, 53 - 61.
 • לוי, א., ליבמן, צ. וזליקוביץ, ג. (1996). מבנק פריטים למאגר משימות: קווים מנחים לפיתוח מאגר  משימות  בחינה  במקרא לתלמידי כיתה ד', הלכה למעשה בתכנון לימודים, 11,  77 – 111.
 • כפיר, ד., ליבמן, צ. ושמאי, ש. (1999). תפקידיה ותרומתה של הפעילות המחקרית במכללות האקדמיות להכשרת מורים, דפים, 28, 8 – 16.
 • שמאי, ש., כפיר, ד., ליבמן, צ. וקינן, ע. (2000). גורמים המשפיעים על הפעילות המחקרית במכללות להכשרת מורים, דפים, 30, 150 – 167.
 • לוי-פלדמן, א., וליבמן, צ. (2004). הראיון ככלי הערכה ומיון במכללה להכשרת מורים. דפים (37), 41 – 64.
 • ליבמן, צ. (2010). מי אתה המורה הטוב? הד החינוך כ"ה(1), 56 – 58.
 • רינגולד, ר., כפיר, ד. וליבמן, צ.  (2011). כוח ושליטה בחינוך הגבוה- המכללות האקדמיות לחינוך בכבלי ויסות ופיקוח. עיונים במינהל וארגון החינוך, 32, 293 - 320.
 • דוניצה-שמידט, ס., אקרמן-אשר, ה., וליבמן, צ. (2011). משובי הוראה מקוונים לעומת ידניים – "מצא את ההבדלים". הוראה באקדמיה: כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, ביטאון של המרכזים לקידום הוראה, 1, 43 – 48.
 • ליבמן צ. (2014). יתר כישורים ונשירה מהוראה: המקרה של בוגרי תוכניות המצוינים. גילוי דעת, 5, 41 – 65.
 • משכית, ד., ליבמן, צ., ואקרמן-אשר, ה. (2015). ממתמחה למורה: מה ניתן ללמוד מתהליכי ההערכה של מתמחים בתום שנת עבודתם הראשונה במקצוע ההוראה? עיונים במינהל ובארגון החינוך, 34, 81 – 110
 • Libman, Z., & Rimon, A. (1972). Prevention of fibrinogen coagulation by specific antifibrinogen antisera. Israel Journal of Medical Sciences, 8, 8 – 10.
 • Levin, T., & Libman, Z. (1980). Preferences of classification criteria as a function of student and task characteristics. Journal of Research in Science Teaching, 17, 59 - 65.
 • Levin, T., Libman, Z., & Amiad, R., (1980). Behavioral patterns of students under an individualized learning strategy. Instructional Science, 9, 85 - 100.
 • Levin, T., Sabar, N., & Libman, Z. (1991). Achievements and attitudinal patterns of boys and girls in science. Journal of Research in Science Teaching, 28, 315 - 329.
 • Zuzovski, R., & Libman, Z. (2006). Standards of teaching tests: Is this the right way to go? Studies in Educational Evaluation, 32(1), 37 – 52.
 • Herman, A., Notzer, N., Libman, Z., Braunstein, R., & Steinberg D. (2007). Statistical education for medical students: Concepts are what remain when the details are forgotten. Statistics in Medicine, 26(23), 4344 – 4351.
 • Libman, Z. (2009). Teacher licensing examinations: True progress or an illusion? Studies in Educational Evaluation, 35(1), 7 – 15.
 • Libman, Z. (2010). Alternative Assessment in Higher Education: An Experience in Descriptive Statistics. Studies in Educational Evaluation, 36(1-2), 62 – 68.
 • Zuzovsky, R., Steinberg, D. M., & Libman, Z. (2011). Achievement data in IEA studies and Simpson's Paradox. Studies in Educational Evaluation, 37(2-3), 144 – 151.
 • Libman, Z. (2012) Licensing Procedures, Teacher Effectiveness and Reasonable Expectations. International Review of Education, 58, (2), 151-171.
 • Libman, Z. (2014) Improving Outcomes in Descriptive Statistics Using a Constructivist-Based Approach. Learning & Instruction. 35 (4) 243-267.