המכללה האקדמית תל אביב יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו הוקמה בשנת 1994 כיוזמה משותפת של אוניברסיטת תל אביב, עיריית תל אביב יפו והמועצה להשכלה גבוהה.
האקדמית מאז הקמתה הובילה סטנדרטים חדשים של רמת לימודים גבוהה ומעמיקה מצד אחד, אקדמיה משפחתית חמה ותומכת מצד שני.


באקדמית תמצאו:
 
רמת לימודים גבוהה
רמת לימודים גבוהה היא תנאי להצלחה של הסטודנטים והכנתם לשוק העבודה. האקדמית דורשת מהסטודנטים ולא מוותרת על איכות אקדמית וההעמקה הנדרשת.
בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם במאי 2009, נקבע כי רמת הלימודים באקדמית הנה הגבוהה ביותר מכל האוניברסיטאות, פעם שלישית ברציפות.
 
יחס אישי
אנו מאמינים כי יחס אישי ופתוח מסייע לך להגיע להישגים טובים יותר ולמיצוי הפוטנציאל האישי שלך ושל כל סטודנט וסטודנטית.
 באקדמית שמים דגש רב על בניית יחס אישי ופתוח מצד הסגל האקדמי והמנהלי עם כל סטודנט על מנת לאפשר ללמוד בסביבה תומכת והרגשה של 'משפחה אקדמית'.

 

סגל אקדמי
 אנו מאמינים שרק בעזרת סגל אקדמי בכיר, מעודכן, חוקר ומעורב בשוק העבודה, נגיש לך ולכל הסטודנטים ואוהב את תחום ההוראה, תוכל להגיע להישגים אקדמיים גבוהים, לפתח יכולות וכישורים, חשיבה ביקורתית והרחבת הדעת.
הסגל האקדמי של האקדמית תל אביב יפו, מיישם יכולות אקדמאיות ומחקריות גבוהות, עדכניות וחדשנות המחוברות היטיב לשוק העבודה מחד, ומצד שני מפתח קשר פתוח ואישי עם הסטודנטים.

 

שכר לימוד
 אנו מאמינים כי באפשרותך לרכוש השכלה אקדמית גבוהה ואיכותית בשכר לימוד אוניברסיטאי.
 שכר הלימוד באקדמית תל אביב יפו זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות ונקבע על פי החלטות הממשלה.
 באקדמית מוענקות מלגות הצטיינות, מלגות סיוע כלכלי ומלגות עבור מעורבות חברתית.

 

כיתות קטנות
 אנו מאמינים שרק כיתות קטנות מאפשרות לתת לך יחס אישי, ומעניקות לך ולכל הסטודנטים את ההזדמנות ללמוד ברמת לימודים גבוהה.
בכיתות קטנות ניתנת לכל סטודנט הזדמנות לבוא לידי ביטוי ולמצות את הלימוד והדיון האקדמי, תוך בניית קשר אישי בין הסגל לסטודנטים. לימוד בקבוצות קטנות יחסית, מאפשרות לסגל האקדמי ללמד ברמת לימודים גבוהה ובכך להביא את הסטודנטים לרמת הישגים וחשיבה גבוהה ביותר. 
 

  • המכללה האקדמית תל אביב יפו
  • המכללה האקדמית תל אביב יפו
  • המכללה האקדמית תל אביב יפו
  • המכללה האקדמית תל אביב יפו
  • המכללה האקדמית תל אביב יפו