תואר שני

לימודי תואר שני בקולנוע בספיר - הפקה ותאוריה

לימודי תואר שני בקולנוע בספיר - הפקה ותאוריה

תוכנית לימודים לקראת תואר שני
במסלול .M.A ללא תזה ובמסלול .M.F.A ללא תזה

 

אפשרות השלמה לתזה בשיתוף אוניברסיטת חיפה

 

תכנית המוצעת ללימודי תואר שני בקולנוע בספיר מהווה פיתוח והעמקה של התפישה החברתית-תרבותית הבאה לידי ביטוי בלימודי התואר הראשון בביה״ס לאמנויות הקול והמסך. היא יוצרת רצף אינטלקטואלי ויצירתי ברוח תפיסות היסוד של בית הספר, בשילוב שיתוף פעולה בינלאומי עם גופים אקדמיים באירופה וארה״ב. גישה משותפת חובקת עולם הרואה את היצירה הקולנועית כמחויבת למציאות בה אנו חיים, עם דגש על לימוד של קולנוע ישראלי, מזרח תיכוני וקולנוע גלובלי רב-תרבותי. במרכז התכנית ל-מ.א בקולנוע ניצבים סמינרים עיוניים מעשיים המתקיימים בשטח, בעבודה משותפת בין המרצים והסטודנטים ושיתופי פעולה בינלאומיים. בוגרי תואר ראשון של בית הספר יוכלו להמשיך ולהתקדם בלימודי התואר השני, ואילו בעלי תואר ראשון מספיר ומוסדות אחרים בארץ יוכלו להצטרף לתכנית בתוספת לימודי השלמה. בסדנאות המרכזיות של התכנית להתמחות בקולנוע M.A. / M.F.A, מיושמת גישת “הלכה למעשה״ (Theory through Practice) המתפתחת בקצב הולך וגובר ברחבי העולם, ובארץ היא הראשונה מסוגה.

 

מטרת התכנית
התכנית מיועדת לבוגרי תכניות לקולנוע וטלוויזיה המעוניינים להעמיק את הידע, לפתח כושר יצירה ולעסוק במחקר הקולנוע. וכן לאמנים, מורים, אנשי מדיה, פרסום ותקשורת בעלי תואר ראשון, המעוניינים להעמיק את הידע שלהם בתחום הקולנוע ולבוגרי אוניברסיטאות בתחומים אחרים, המעוניינים לשלב את תחום הלימוד שלהם עם לימודי הקולנוע.

 

במהלך לימודיהם דנים הסטודנטים בהיבטים עיוניים ובסוגיות תיאורטיות, יוצרים סרטים ומדיה חדשה ומשתתפים בסדנאות: עיוניות מעשיות, חלקן מרוכזות, בשיתוף המרצים, ברוח artisan חונכות אישית ושימוש בקולנוע ובטלוויזיה ככלי להעצמה חברתית (cine-activism). הם משתתפים בסמינרים עיוניים העוסקים בקולנוע ובמדיה חדשה ונוטלים חלק בשיתופי פעולה בינלאומיים וסמינרים מעשיים עיוניים מרוכזים בהנחיית מרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם, כגון קולומביה ו-NYU.

 

אופק תעסוקתי
כיום נוטים לראות בהמצאת הראינוע, בסוף המאה ה-19 , נקודת ציון משמעותית ובעלת השפעה רבת משקל בהיסטוריה האנושית, אשר שינתה באופן משמעותי את דרכי הבילוי, מקורות התרבות והאפשרויות לרכישת ידע.

 

“האמנות השביעית״ מכילה ונוגעת בתחומים רבים ומגוונים ובהם: תסריטאות, צילום, אמנות עיצוב התפאורות, תלבושות ואיפור, מוזיקה וסאונד, בימוי, משחק, הפקה, מחשוב, טכנולוגיה, אנימציה ועוד. במהלך שנות קיומו תרמו למגע הקסם של הקולנוע אנשים יחידי סגולה, בעלי כישורים נשגבים. הודות להם נושא כמעט כל
אדם ברחבי העולם זיכרון הצרוב בו מחוויה בלתי נשכחת לה זכה, כילד או כאדם בוגר, לאחר שכבו האורות באולם הקולנוע. רבים מאותם גאוני קולנוע מוזכרים בנשימה אחת עם האישים בעלי השם שהשפיעו, שינו וטלטלו את המורשת האנושית. כל אלה הפכו זה מכבר את תחום הקולנוע לדיסציפלינה אקדמית בעלת גוף ידע ומחקר כבדי משקל ובעלת מקום של כבוד במוסדות האקדמיים המובילים בעולם. בהיותה תחום מודרני, תוסס ודינאמי - דפים חדשים נכתבים בדברי ימי הקולנוע בכל עת כמעט. תואר שני בקולנוע פותח דלתות לתפקידי מחקר והוראה בתחום הקולנוע והטלוויזיה בארץ ובעולם ולמשרות ניהול בגופי תרבות, במגזר הפרטי והציבורי, וכמובן בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.

 

יעדי התכנית וייחודה
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בקולנוע ובתחומים אחרים המעוניינים להתמחות ולהתמקצע במחקר הקולנועי - למידה ודיון בהיבטים עיוניים ובסוגיות תיאורטיות, ביצירת סרטים ומדיה חדשה באמצעות: סדנאות עיוניות – מעשיות שחלקן מרוכזות ונעשות בשטח במשותף עם המרצים ברוח artisan; חונכות אישית ושימוש בקולנוע ובטלוויזיה ככלי להעצמה חברתית (cine-activism); סמינרים עיוניים העוסקים בקולנוע ובמדיה חדשה. שיתופי פעולה בינלאומיים וסמינרים מעשיים עיוניים מרוכזים שיועברו על ידי מרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם כמו קולומביה ו-NYU.

 

למי מיועדת התכנית
א. בוגרי חוגים לקולנוע וטלוויזיה המעוניינים להעמיק את הידע, לפתח כושר יצירה ולעסוק במחקר הקולנוע. 
ב. אמנים, מורים, אנשי מדיה ופרסום ותקשורת בעלי תואר ראשון המעוניינים להעמיק את הידע שלהם בתחום הקולנוע. 
ג. בוגרי אוניברסיטאות בתחומים אחרים המעוניינים לשלב את תחום הלימוד שלהם עם לימודי הקולנוע.

 

רציונאל התכנית
התוכנית המוצעת ללימודי תואר שני משקפת את הגישה הייחודית של המחלקה לאמנויות הקול והמסך במכללת ספיר. התוכנית החדשה מהווה פיתוח והעמקה של תפישה חברתית-תרבותית הבאה לידי ביטוי בלימודי התואר הראשון במחלקה, על מסלוליו השונים, וכן ב"פסטיבל קולנוע דרום" של המכללה הנערך מדי שנה בשדרות. פתיחת התוכנית יוצרת רצף אינטלקטואלי ויצירתי ברוח תפיסות היסוד של המחלקה - יצירה קולנועית מחויבת למציאות ולעולם בו אנו חיים, דגש על לימוד של קולנוע ישראלי, מזרח תיכוני וקולנוע עולם וחיבור של ממש בין פרקטיקה ותיאוריה כשבמרכז התוכנית סמינרים עיוניים מעשיים המתקיימים בשטח בעבודה משותפת בין המרצים והסטודנטים. בוגרי תואר ראשון של המחלקה יוכלו להמשיך ולהתקדם בלימודי התואר השני, ואילו בעלי תואר ראשון ממוסדות אחרים בארץ יוכלו להצטרף לקהילת היצירה והמחקר האודיו-ויזואליים של מכללת ספיר להמשך לימודיהם.

 

התוכנית מיישמת בסדנאות המרכזיות את התפיסה של 'הלכה למעשה' (Theory through Practice) המתפתחת בקצב הולך וגובר ברחבי העולם, והיא תהיה הראשונה מסוגה בארץ. גישה זו באה לידי ביטוי כבר בלימודי ה-BFA במכללה, בהם ישנו חיבור אימננטי בין הלימודים העיוניים והמעשיים. לימודי התואר השני יהוו המשך והעמקה עם גישות חדשניות לפיתוחה של גישה זו. במסגרת חובות הלימודים, כל הסטודנטים בתוכנית חייבים בלמידה במקביל של סדנאות מעשיות ולימודים עיוניים על פי דרישות התוכנית אותה יבחרו (MA או MFA). על פי מבנה הלימודים המוצע בתוכנית. שנת הלימודים הראשונה כוללת לימודי תיאוריה היסטוריה ויצירה באמצעות המבע החזותי, תוך הקניית כלים למחקר וביקורת והטמעתם בעבודה של יוצרים-חוקרים. בשנת הלימודים השנייה יעמיקו הסטודנטים ויתמקדו באפיק לימודיהם בנושא התואם את התעניינותם וכישרונם במישור העיוני כמו גם במעשי. השלמת מסלול הלימודים תבוא לידי ביטוי בכתיבת עבודה סמינריונית עיונית מורחבת, או יצירה אודיו ויזואלית בכל מדיה. יתקיימו לימודי השלמה עבור בוגרי תואר ראשון ממוסדות לימוד שונים שאינם באים מרקע של לימודי קולנוע טלוויזיה ואמנויות המסך.

 

פריסת הלימודים
הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע בסמסטר א' ובסמסטר ב' במהלך שנתיים.
ניתן ללמוד את קורסי החובה ביום אחד בשבוע בלבד, לבחירת הסטודנט.