פיתוח קריירה

התמחות בתעשייה ובאקדמיה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

התמחות בתעשייה ובאקדמיה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מאז הוקמה המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, היא מקיימת כחלק מתכנית הלימודים תכנית התמחות בחברות, בגופים עסקיים ובמוסדות מחקר בארץ ובחו"ל. כנהוג במוסדות אקדמיים, רשאית כל מחלקה לבחור את מתכונת ההתמחות ואת מסגרתה וכן את מספר נקודות הזכות האקדמיות בהן יזוכה הסטודנט בגין ביצועה. מקום ההתמחות מאותר באופן עצמאי על ידי הסטודנט ועבודתו חייבת לעמוד בקריטריונים גבוהים למדי ולהביא לידי ביטוי ברור את הכשרתו כמהנדס.

 

קיימות מתכונות התמחות שונות, החל מתכנית מלאה בת אלף שעות עבודה וכלה בפרויקט גמר ולימוד קורסי בחירה נוספים. נהלי ההתמחות משתנים ממחלקה למחלקה, אך בכולן מונחה


הסטודנט על ידי שני מנחים - האחד מהסגל האקדמי והשני ממקום ההתמחות. במהלך ההתמחות מתקיים דיווח רציף על התקדמות העבודה, ובסיומה מוגש דו"ח סיכום והעבודה מוצגת בפני פורום מרצים וסטודנטים.

 

כל הצדדים מרוויחים

 

המכללה מקיימת דיאלוג רצוף עם התעשייה ורואה בה שותף אסטרטגי. בשותפות ה"משולשת" בין הסטודנטים, המכללה והתעשייה נהנים כל הצדדים מיתרונות.  הסטודנטים נחשפים לתעשייה ולצרכיה המשתנים ורוכשים ניסיון תעסוקתי רב־ערך, המסייע להם להשתלב במהירות וביעילות במקומות עבודתם החדשים. לצד הניסיון הנרכש במהלך ההתמחות יוצרים הסטודנטים קשרי עבודה ורבים מהבוגרים מועסקים במקומות שבהם עשו את פרק ההתמחות. בזכות הקשר ההדוק בין המרצים והסטודנטים לבין התעשייה ומוסדות המחקר, המכללה מעודכנת בצרכים המידיים והעתידיים של התעשייה ובפיתוחים המתקדמים ביותר ומאפשרת לסטודנטים למידה והדרכה בזמן אמת , תוך התחשבות באילוצים המאפיינים את "העולם האמיתי". מדי שנה מגיעות למכללה פניות רבות ממעסיקים לקבלת סטודנטים להתמחות. המעסיקים מקבלים עובדים בעלי ניסיון מעשי וידע עדכני וביכולתם לבחור את המתאימים להם ביותר. אף חברת השמה אינה יכולה לשמש תחליף להיכרות יומיומית עם המועמד.