מסלולי לימוד

תואר ראשון בלוגיסטיקה במכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בלוגיסטיקה במכללה האקדמית גליל מערבי

B.A בלוגיסטיקה במסלול דו-חוגי (בשילוב עם ניהול או כלכלה)
 
ראש החוג: פרופ' דוד פרי
 
על התכנית:
ניהול לוגיסטי, ניהול מערכות מלאי והפצה של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים הפכו בשנים האחרונות לתחומים משפיעים על רווחיות מפעלים וחברות. כתוצאה מכך, ניהול לוגיסטי הינו אחד התחומים המבוקשים ביותר בתעשייה. בזכות ניהול לוגיסטי נכון הצליחו חברות להגיע לרמת מקצועיות גבוהה בתחום הייצור, החיסכון בעלויות והשיווק.
המונח "לוגיסטיקה" הינו שם קוד מקביל לשרשרות אספקה (SUPPLY CHAINS), ניהול ביצועים (OPERATIONS MANAGEMENT), ניתוח סיכונים (RISK ANALYTICS), ו- תורת ההחלטות (DECISION THEORY).
 
לוגיסטיקה, כמו ניהול שרשרות אספקה או ניהול ביצועים הינו נדבך מרכזי בתהליך של הפיכת מוצר (או שירות) מרעיון גולמי ועד להגעתו לנקודת המכירה לצרכן, תוך שימוש באופטימיזציה כמותית. שיטות אלה נמצאות בראש סדר העדיפויות של יצרני מוצרים לסוגיהם השונים. חלק גדול ממשאבי הארגון מוקדש לתהליכי פיתוח, ייעול שרשרת האספקה והטמעת שיפורים במוצר.
 
לימודי לוגיסטיקה ניתנו בעבר בחטיבה האקדמית במכללה והם היו באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן. משנת הלימודים – תשע"ז לימודי הלוגיסטיקה יעוגנו בתוך הפקולטה לניהול במכללה.
 
האופי הכמותי של התכנית יאפשר לבוגרים להשתלב באחד משני מסלולים של המשך. המשך אקדמי או המשך תעסוקתי. מהבחינה האקדמית, האופי הכמותי של התכנית יקנה לבוגרים בסיס אקדמי איתן להמשך לימודים מתקדמים. מהבחינה היישומית - תעסוקתית, התכנית מכשירה את הבוגרים להשתלב בתפקידי ניהול מלאי ורכש במפעלים תעשייתיים גדולים ובינוניים.
 
תכנית הלימודים:
התכנית הינה דו-חוגית. היא משתלבת עם חוג נוסף בפקולטה. כלומר, או החוג לכלכלה או החוג לניהול. מבין שלושת החוגים בפקולטה החוג ללוגיסטיקה הינו החוג בעל האוריינטציה הכמותית ביותר.
מתכונת הלימודים נועדה להקנות לתלמידים ידע כמותי בסיסי וכן, כלים ומיומנויות בתחומי הכלכלה והניהול.
התכנית נועדה להקנות לסטודנטים ידע ישומי בניהול לוגיסטי ובמקביל, להשתלב כאנשי מקצוע כשירים הן במגזר העסקי והן במגזר התעשייתי הציבורי כמנהלים וכיועצים.
 
התכנית בנויה כך שהיא תקנה לסטודנטים ידע אקדמי ויישומי בניהול מערכים לוגיסטיים בארגונים עסקיים ותעשייתיים פרטיים וציבוריים ותאפשר להם לאייש משרות ניהוליות בתחומי הלוגיסטיקה בדרג התיכון שלארגונים גדולים )כגון חברות עסקיות/תעשייתיות גדולות) ומשרות בכירות בארגונים עסקיים/תעשייתיים קטנים.
לתהליך ההכשרה המוצע בתכנית זו יש חשיבות מיוחדת לאזור הפריפריה, שסובל ממחסור במנהלים בעלי הכשרה מתאימה.
 
בין הקורסים הנלמדים:
בשנה הראשונה קורסי בסיס וליבה כגון:  מבוא לסטטיסטיקה, מבוא להסתברות א'+ב' ויסודות הכלכלה. בנוסף, יילמדו בשנה א' קורסי חובה מתחום הלוגיסטיקה, כמו יסודות הלוגיסטיקה ומערכות מידע לוגיסטיות.
 
בשנה השנייה יילמדו קורסי ליבה וקורסי חובה מתחום הלוגיסטיקה כגון: חקר ביצועים א'+ב', ניהול היצור והתפעול, ניהול סיכונים, ניהול שרשרות אספקה ויסודות ניהול הרכש. 
 
בשנה השלישית תתבצע סדנת פרקטיקום ויילמדו קורסי חובה מתחום הלוגיסטיקה כגון: ניהול פרויקטים והובלה ושינוע. בנוסף, יילמדו קורסי בחירה כגון: רכישות ע"י גופים ציבוריים, סוגיות נבחרות בניהול מערכות הפצה וסחר אלקטרוני.
 
תנאי קבלה:
 • ממוצע תעודת בגרות - 85 לפחות. 
 • אנגלית ברמה של 4 יחידות לפחות.
 • ציון פסיכומטרי של 520 נקודות לפחות.
 • כל סטודנט אשר אין לו פטור באנגלית ילמד אנגלית בסיסית כמכינה.
 • מועמדים בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחומים כלכליים – פיננסיים – יוכלו להגיש מועמדות ללימודי התוכנית ללא עמידה במבחן הפסיכומטרי ומידת התאמתם תיבחן ע"י וועדת קבלה.
 • קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של לפחות 20 נקודות בממוצע של 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחוייבו בתעודת בגרות.
 
תנאי מעבר משנה לשנה:
 • ציון ממוצע מינימלי למעבר משנה לשנה - 65 וציון ממוצע מינימלי לזכאות לתואר 65.
 • בלימודי עברית נדרש הסטודנט לציון "פטור" בסוף שנה א' ללימודים.
 • בלימודי אנגלית נדרש הסטודנט לציון "פטור" עד סוף שנה ב' ללימודים.
 • במקרים שבהם תלמיד לא מילא את חובותיו בשנה א' או ב', המעבר לשנת הלימודים הבאה יידון ע"י ועדת ההוראה.
 • בכל שלב, על הסטודנט לעמוד, במידה ויש, בדרישות-קדם הספציפיות לקורסים שאליהם הוא נרשם.
 • בכל קורס תינתן האפשרות להיבחן ב-2 מועדים שונים. במידה וסטודנט נכשל ב-2 מועדים הוא זכאי להרשמה נוספת באותו הקורס. סטודנט שכשל פעמיים ברציפות ולא עבר את הקורס יועבר לוועדת הוראה לדיון בהמשך לימודיו.
 
אופק תעסוקתי:
על בסיס לימודיהם במכללה וקבלת התואר האקדמי יוכלו בוגרי התכנית להשתלב במגזר התעשייתי הפרטי והציבורי, הן בתפקידי ניהול והן בתפקידי מטה.