אודות ור"מ

הממשלה החליטה להקים מעונות לסטודנטים. חמש שנים אחרי מתברר: ההשקעה הכספית למשימה תאמה רק ר

ד"ר פינחס חליוה, מנכ"ל ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות ומנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון, מתייחס לקביעת מבקר המדינה ולפיה רק כרבע מיעדי המדינה בתחום הקמת המעונות לסטונדטים יושמו.

 

נזכיר כי לפני כארבע שנים, בעקבות המחאה החברתית בשנת 2011 קיבלה הממשלה החלטה על הקמת מעונות סטודנטים בתחומי המוסדות להשכלה גבוהה וזאת בתמיכה של משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה ורשות מקרקעי ישראל. לשם כך הקצתה מדינת ישראל מאה מיליון שקלים להקמת מעונות לסטודנטים. לפי החלטת הממשלה היעד היה 10,000 מיטות וב-2012 עלה יעד זה ל-20,000 מיטות במעונות.

 

מדו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע עולה כי בפועל נבנתה תוספת של כ-2,400 בכלל מוסדות ההשכלה הגבוהה ורק 400 מיטות במכללות האקדמיות הציבוריות, כ-26% מהיעד שקבעה המדינה.

 

"למעונות סטודנטים חשיבות רבה, הן מטעמים חינוכיים והן מטעמים כלכליים. סטודנט שגר בקרבת המכללה מרגיש טוב יותר את מרקם החיים האקדמי. מעונות הסטודנטים פותחים דלת לאקדמיה עבור אוכלוסייה שלא יכולה להתנייד. בנוסף, המעונות מאפשרים לסטודנטים ולזוגות צעירים להתגורר בסמיכות למוסדות ולחסוך בהוצאות המחיה הגבוהות", אומר ד"ר חליוה.

 

לדבריו "ההקצאה של 100 מיליון ₪ לכלל המכללות הציבוריות ולאלו שהוחלט בוועדת טרכטנברג אינה מספיקה לשם בניית המעונות. הסכום, מאפשרת בערך 20% מכלל ההוצאה הצפויה ומאלץ את המכללות להשיג תרומות או לחילופין לפנות לשיטת BOT – פניה למשקיעים שיבנו מיזמים במכללה, יחזיקו בם במשך 25 שנה ואחר כך יחזירו אותם למכללה. שיטה זו לא אפקטיבית באזורים הפריפריאליים, שכן ההשקעה אינה משתלמת עבורם".

 

ד"ר חליוה מציין "צעדי הממשלה אכן הביאו לכך שחלק לא מבוטל של המוסדות האקדמיים נכנסו להליכי תכנון וקידום של מעונות סטודנטים, אך עד עתה רק מקצת מהמוסדות הצליחו להוציא לפועל את התוכנית".