מי אנחנו

הנדסת אנרגיה - לימודי הנדסת אנרגיה גז ונפט

הנדסת אנרגיה - לימודי הנדסת אנרגיה גז ונפט

 הנדסת אנרגיה - לימודי הנדסת אנרגיה גז ונפט:

המכללה האקדמית כינרת תציע לראשונה תואר בהנדסת אנרגיה ונפט, תואר ייחודי מסוגו בישראל. הפריצה של הגז הטבעי לישראל החלה בשנת 2000 עם גילוי שדה הגז מרי B מול חופי אשקלון. תוך מספר שנים, הוקמה, יש מאין, מערכת קליטה והולכה של גז ומספר חברות גדולות החלו להשתמש בה. התגליות הנוספות, בעיקר השדות תמר ולוויתן, הביאולהרחבה משמעותית של מערכת הקליטה וההולכה של הגז הטבעי. לאור התפתחות זו, הגז הטבעי אמור להוות מקור האנרגיה העיקרי בישראל.  במסלול זה ילמדו מהנדסי העתיד במכללה האקדמית כינרת לבנות, לתכנן, להקים ולהפעיל את מערכת הגז, הפקות ממאגרי גז גיאולוגיים, תכנון, פיתוח, בקרה ותחזוקה של מערכות אנרגיה, ותכנון פיתוח ותחזוקה של רשתות הולכה, אגירה ואחסון גז, בעיקר בכל הנוגע למשק הישראלי. מהנדסים אלה יבינו את מערכות האנרגיה וידעו לפעול תוך הבנת המגבלות, לרבות אלה הנובעות מיחסי הגומלין בין אנרגיה לסביבה ובין אנרגית גז ונפט לבין מקורות אנרגיה מתחדשים.

בוגר התוכנית:

  • יתמחה בתכנון מערכות לטיפול, ניזול והובלת גז טבעי, שאיבתו, חלוקתו לצרכנים, אגירתו ואחסונו במסגרת המשק הישראלי.
  • יבין את כל ההיבטים הקשורים באנרגיה החל מהפקתה וכלה בשימושיה.
  • יתמחה בתכנון מערכות להתמרת אנרגיה.
  • מודע למקורות אנרגיה חילופיים ומקורות מתחדשים.
  • יהיה מודע ליחסי הגומלין בין אנרגיה וסביבה, ולנושאי הכלכלה, היעילות, הבטיחות והחיסכון באנרגיה. כך שיוכל להביא אילוצים אלה, לרבות אלה הנובעים מהגנת הסביבה, בשיקולי התכנון והפעלת המערכות.
  •  יכיר את הנושא של מאגרי נפט וגז גיאולוגיים ומתקני ההפקה המהווים מקור לגז הטבעי.
  • יכיר את התחיקה והתקנים הרלוונטיים ואת נושא האמינות והבטיחות של מערכות גז טבעי.