מי אנחנו

מפגש נשיאותי

נשיא המדינה ערך קבלת פנים לד"ר פינחס חליוה מנכ"ל המכללה לרגל הוצאת ספריו שיצאו לאור בשנה האחרונה.

נשיא המדינה ערך קבלת פנים לד"ר פינחס חליוה מנכ"ל המכללה לרגל הוצאת ספריו שיצאו לאור בשנה האחרונה. ספרו הראשון "השלום כערך על במשפט העברי ובמדרשי חז"ל" עוסק בחשיבות ערך השלום ביהדות באמצעות תקנה משפטית שהיא קטגוריה יישומית של השלום הנצחי המתואר בתורה.

 

ספרו השני "אוניברסיטת בר אילן - השלוחות והשפעתן על מפת האקדמיה בישראל" מבקש לבחון את תופעת מפעל השלוחות האקדמיות של אוניברסיטת בר אילן, תהליך הקמתן בשנות ה-60 של המאה ה-20 מתוך מניעים דתיים וחברתיים ובשאיפה להשפיע על צביונה של מדינת ישראל, כאשר לשלוחות השפעה אדירה על מפת האקדמיה בישראל.


נשיא המדינה הבטיח לקרוא את הספרים וכבר התרשם מהגישה שהוא מאמין בה ביחס של היהדות לשלום וקיווה כי גישה זו היא נחלת הכלל בעם ישראל.