הנהלה

 • תמונת הקטגוריה מר בני אלון
 • תמונת הקטגוריה פרופ' אדוארד יעקובוב
 • תמונת הקטגוריה פרופ' אריה מהרשק
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ברטולד פרידלנדר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' גליה צבר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' חיים ברייטברט
 • תמונת הקטגוריה פרופ' חיים סוקניק
 • תמונת הקטגוריה פרופ' יהודה חדד
 • תמונת הקטגוריה פרופ' יולי תמיר
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ינעם ליף
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עדי שטרן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עמי מויאל
 • תמונת הקטגוריה פרופ' עמרי ידלין
 • תמונת הקטגוריה פרופ' ציפי ליבמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' רוזה אזהרי
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שוש ארד
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שלמה בידרמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שלמה גרוסמן
 • תמונת הקטגוריה פרופ' שמעון גפשטיין
 • תמונת הקטגוריה פרופ' תמר אריאב
 • תמונת הקטגוריה פרופסור יצחק הרפז
תמונה פרופ' שלמה גרוסמן

פרופ' שלמה גרוסמן מכהן  כנשיא המכללה האקדמית אשקלון, החל משנת הלימודים תשע"ב.

 

פרופ' גרוסמן הוא בעל Ph.D  בביוכימיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

 

מתפקידיו הקודמים: יו"ר ות"ת וחבר המועצה להשכלה גבוהה, יו"ר הועדה לתעשיות עתירות מדע, פרופ' מן המניין במדעי החיים באוניברסיטת בר-אילן, דיקן הפקולטה למדעי הטבע בבר אילן.

בנוסף לתפקידים אלה, כיהן פרופ' גרוסמן כחבר המל"ג, חבר הוועדה הלאומית למחקר ופיתוח. עד היום נמנה פרופ' גרוסמן כחבר האקדמיה האירופית למדע ואומנות והוא חבר האגודה הביוכימית הישראלית.

 

למען הקהילה אחראי פרופ' גרוסמן על פיתוח הג'לטין הכשר מדגים, המצאה שרכשה לו שם עולמי. כמו כן הוא מרצה בקרן "ברוקדייל".

 

פרופ' גרוסמן פעל רבות בכל תפקידיו בעבר לקידום המצוינות בהוראה ובמחקר, קידום תכניות המו"פ, קידום שתפ"ים עם מוסדות המחקר המובילים בעולם באירופה וארה"ב.

כמו-כן קידם את נושא הנגשת האקדמיה לאוכלוסיות חדשות ובעיקר בפריפריה ובמגוון רחב של מקצועות הלימוד.

 

בנוסף לתפקידו כנשיא המכללה מכהן פרופ' גרוסמן כפרופ' אמריטוס במדעי החיים באוני' בר אילן.

וסי

פרופ' גרוסמן זכה באותות הוקרה של הקתדרה "לויט שוורץ" -חילוף חומרים בתהליכי חימצון באוניברסיטת בר אילן, יקיר המכללה האקדמית "תל חי", יקיר המכללה האקדמית "בית ברל".